Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Serock – ul. Wyzwolenia i ul. Górna, realizowana na terenie działek nr 92/4 i nr 399 w obrębie Serock, gmina Pruszcz

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian