Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, realizowana na terenie działek nr 48 i nr 223/1 w miejscowości Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian