Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV, w celu zasilenia działek nr 218/5, nr 218/6 i nr 218/7 położonych przy ul. Szkolnej w miejscowości Pruszcz, realizowana na terenie działki nr 218/3 w obrębie Pruszcz, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian