Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV i linii napowietrznej SN 15kV, budowa stacji transformatorowych oraz złącza kablowego SN 15kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV i linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, realizowana na terenie działek na terenie działek nr 169-4, 168, 164-1 i 162-1 w obrębie Serock, gmina Pruszcz

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp

Informacje

Rejestr zmian