Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn, zasilającej słupy oświetleniowe na boisku sportowym w Serocku, wraz z budową dwóch nowych słupów oświetleniowych i rozbiórką jednego istniejącego słupa oświetleniowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp

Informacje

Rejestr zmian