Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wewnętrznej Niewieścin-Suponin” – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, realizowanych na dz. nr ewidencyjny 18/9 i 13 obręb Niewieścin

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji nr 12020 o środowiskowych uwarunkowaniach…

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian