Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 6/cp/2013 o ulicp – „Przebudowa dróg gminnych” w zakresie odnoszącym się do drogi gminnej o statusie drogi wewnętrznej, realizowanej na działkach w obrębie Konstantowo nr 80, nr 54 i nr 79 i w obrębie Topolno na działce nr 21/1 w gminie Pruszcz oraz na wykonaniu niezbędnych robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.”

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz – zmiana decyzji nr 6-cp-2013

Informacje

Rejestr zmian