Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego na terenie dz. nr ewid. 23, m. Parlin gmina Pruszcz”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian