Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego na terenie dz. nr ewid. 23, m. Parlin gmina Pruszcz”

Budowa obiektu inwentarskiego na terenie dz. nr ewid. 23, m. Parlin gmina Pruszcz

Informacje

Rejestr zmian