Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania…

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian