Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi wewnętrznej Niewieścin-Suponin” – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, realizowanych na dz. nr ewidencyjny 18/9 i 13 obręb Niewieścin

Obw. – zak. post.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian