Zespół elektrowni fotowoltaicznych Luszkówko na dz. ewidencyjnej nr 28 obręb Luszkówko

Obwieszczenie z dnia 08.01.2021 – wszczęcie postępowania

Obwieszczenie z 3.02.201 – zakończenie postępowania

Obwieszczenie z dnia 02.03.2021 – wydanie decyzji

Decyzja-nr-2-2021 z dnia 02.03.2021

Postanowienie-RDOŚ

Opinia-Wody-Polskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian