Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz znak: BOŚiGK.602.3.2019 z dnia 24.01.2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia Gminy Pruszcz w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe

Obw. Plan zaop.

Informacje

Rejestr zmian