Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz znak: BOŚiGK.6220.1.1.2020 z dnia 17.01.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi wewnętrznej Niewieścin-Suponin” – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz znak BOŚiGK.6220.1.1.2020 z dnia 17.01.2020 r.

Informacje

Rejestr zmian