Budowa drogi wewnętrznej Niewieścin-Suponin – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Obwieszczenie z 17.01.2020 -wszczęcie postępowania

Obwieszczenie z 04.03.2020 – wydłużenie terminu

Obwieszczenie z 21.04.2020 – zakończenie postępowania

Obwieszczenie z 18.05.2020 – o wydaniu decyzji nr 1-2020

Decyzja nr 1-2020

Opinia Wody Polskie

Opinia RDOŚ

Informacje

Rejestr zmian