Obwieszczenie Wójta Gminy Świekatowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 kV RS Świekatowo – PT Serock

Obwieszczenie Wójta Gminy Świekatowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa…

Informacje

Rejestr zmian