Obwieszczenie Wójta Gminy Świekatowo o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 kV RS Świekatowo – PT Serock”

Obwieszczenie Wójta Gminy Świekatowo

Informacje

Rejestr zmian