obwieszczenie – wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji licp dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych wraz ze światłowodami w m. Brzeźno, Łowin i Mirowice

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz – 16.09.2016

Informacje

Rejestr zmian