Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. dz. nr 239 położonej w miejscowości Serock, gmina Pruszcz oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. dz. nr 239 położonej w miejscowości Serock

Informacje

Rejestr zmian