Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz

Informacje

Rejestr zmian