Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert dla NGO

Wójt Gminy Pruszcz ogłosił otwarty konkurs ofert konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wydarzenia kulturalnego lub sportowego, towarzyszącego Gminnym Dożynkom w Pruszczu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian