Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o przyjęciu m.p.z.p i możliwości zapoznania się z jego treścią – działka 7/2 w Niewieścinie

Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o przyjęciu m.p.z.p i możliwości zapoznania się z jego treścią – działka 7 – 2 w Niewieścinie

Mpzp – dz nr 7-2 w Niewieścinie – uchwała

Mpzp – dz nr 7-2 w Niewieścinie – uzasadnienie

Mpzp – dz nr 7-2 w Niewieścinie – podsumowanie

Informacje

Rejestr zmian