Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o przyjęciu przez Radę Gminy Pruszcz uchwały NR XLVII/387/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w miejscowości Serock

Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz

Informacje

Rejestr zmian