Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jesionowa, Polna i Witosa w miejscowości Pruszcz wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz

Informacje

Rejestr zmian