Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Witosa, Łączna, Łowińska i Brzezińska w Pruszczu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz

Informacje

Rejestr zmian