Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do pub. wglądu projektu m.p.z.p. i prognozy oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do pub. wglądu projektu m.p.z.p. i prognozy oddziaływania na środowisko

Informacje

Rejestr zmian