Ogłoszenie – wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – Wałdowo, Cieleszyn, Gołuszyce, Łowinek

Pruszcz, 22.05.2017

Ogłoszenie

Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2016 poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1. Działka nr 168 o pow. 1,41 ha położona w Wałdowie (R-IIIa 1,22 ha, ŁV – 0,12 ha, W-RIIIb- 0,01,  W-R IVa- 0,03, W-ŁV- 0,03) własność Gmina Pruszcz
KW nr BY1S/00031289/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świeciu
– cena wywoławcza 21,15 q żyta
2.  Działka nr 169 o pow. 1,07 ha położona w Wałdowie (R-IIIa 0,34 ha, R IVa – 0,73 ha własność Gmina Pruszcz, KW nr BY1S/00031289/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świeciu  – cena wywoławcza 16,06 q żyta
3. Działka nr 19/4 o pow. 0,7251 ha położona w Cieleszynie (R-IIIa 0,4919 ha, R IVa -0,2232 ha, W-RIIIa– 0,0100 ha) własność Gmina Pruszcz
KW nr BY1S/00039410 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świeciu
– cena wywoławcza 10,88 q żyta
4. Działka nr  40 o pow. 3,58 ha położona w Gołuszycach (R-IVa 0,49 ha, R Ivb-2,18ha, RV-0,52 ha, ŁIV- 0,34 ha) własność Gmina Pruszcz KW nr BY1S/00019630 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świeciu
– cena wywoławcza 53,7 q żyta
5. Działka nr 13 o pow. 0,9815 ha położona w Łowinku (N-0,9815 ha,) własność Gmina Pruszcz KW nr BY1S/00068897/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świeciu
– cena wywoławcza 14,72 q żyta

Cena wywoławcza zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30.12.2014 roku. Czynsz będzie naliczany wg. ceny żyta przyjętej do naliczenia podatku gruntowego w danym roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pruszcz pok. nr 3 lub tel. (52) 5624322 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian