Opłata za śmieci

„Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynikającą ze złożonej deklaracji) uiszcza się kwartalnie bez wezwania w następujących terminach:
– za I kwartał – do 31 marca danego roku;
– za II kwartał – do 30 czerwca danego roku;
– za III kwartał – do 30 września danego roku;
– za IV kwartał – do 31 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość uiszczania wpłat miesięcznych.

Ponadto opłatę za śmieci uiszcza się :
– przelewem na indywidualny rachunek bankowy (w tytule przelewu „opłata za śmieci – miesiąc/kwartał…”);
– w kasie urzędu:
godziny otwarcia kasy:
poniedziałek, środa, czwartek:  8:00 – 13:00
wtorek: 8:00 – 15:30
piątek: 7:30 – 12:30

Obowiązujące stawki opłaty wynoszą odpowiednio:
– 14,00 zł za jedną osobę miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny
– 30,00 zł za jedną osobę miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłaty za 1 osobę oraz liczby osób zamieszkującej nieruchomość.

Przykład wyliczenia opłaty w przypadku 3 osób zamieszkujących nieruchomość zbierających odpady w sposób selektywny:
3 x 14,00 = 42,00 zł/miesiąc

Przykład wyliczenia opłaty w przypadku 3 osób zamieszkujących nieruchomość zbierających odpady w sposób zmieszany:
3 x 30,00 = 90,00 zł/miesiąc”

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian