Organizacje samorządowe – konkursy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie
art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
na realizację zadania publicznego pn. „Gmina Pruszcz we wrześniu 1939r.”
W dniu 18.12.2017 r. do Urzędu Gminy Pruszcz wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie MiŚ – My i Świat  pt. „Gmina Pruszcz we wrześniu 1939r.”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, oraz na stronie internetowej www.pruszcz.pl w zakładce organizacje pozarządowe.
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie na załączonym Formularzu uwag w godzinach pracy Urzędu Gminy Pruszcz w Punkcie podawczym, drogą elektroniczną na adres mailowy: promocja[at]pruszcz[dot]pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz (decyduje data wpływu do urzędu).
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 27 grudnia 2017 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>