Otwarty konkurs ofert dla NGO 2021

Wójt Gminy Pruszcz ogłosił otwarty konkurs ofert dla NGO na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania: kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, ochrony zdrowia, promocji gminy.

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć łącznie 20 000,00 zł.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Pruszczu w terminie do 31 marca 2021 roku, do godz. 15:15.

Zarzadzenie_394_2021_ogloszenie_otwrtego_konkursu_ofert_scan

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian