Podatki i opłaty oraz ulgi podatkowe 2018

Stawki podatku od nieruchomości w roku 2018

Stawki podatku od gruntów rolnych w 2018

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w roku 2018

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych na rok 2018

Opłaty za korzystanie z gruntów stanowiących własność gminy w roku 2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian