Podatki i opłaty oraz ulgi podatkowe 2019

Stawki podatku od nieruchomości w roku 2019

Stawki podatku od gruntów rolnych w 2019

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w roku 2019

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych na rok 2019

Opłaty za korzystanie z gruntów stanowiących własność gminy w roku 2019

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w roku 2019

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian