Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 na jedno dziecko w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej

Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 na jedno dziecko w oddziałach przedszkolnych wg stanu na 30.09.2018

Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 na jedno dziecko w oddziałach przedszkolnych wg stanu na 31.03.2018

Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 na jedno dziecko w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej

Informacje

Rejestr zmian