Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pruszcz

SIWZ

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/331a769e-53b1-4273-80ed-f2f0f85a6d3d

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/37288077-7bad-4ceb-a743-db7c0b6f6f1e

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Spółka Komunalna "BŁYSK" Sp. z o.o. w Pruszczu
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 04.11.2020
  • Data składania ofert 23.11.2020
  • Godzina składania ofert 09:50
  • Data otwarcia ofert 23.11.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Spółka Komunalna "Błysk" Sp. z o.o., Pruszcz, ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz
  • Numer UZP/TED 605820-N-2020, 540218199-N-2020, 540223532-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian