Postanowienie Wójta Gminy Pruszcz o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego na terenie dz. nr ewid. 23, m. Parlin gmina Pruszcz”

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Informacje

Rejestr zmian