Profilaktyka – informacja

1. 15 WRZEŚNIA 2016 MIJA TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNEGO,SOCJOTERAPII, ZAJĘĆ FINANSOWANYCH Z GPPiRPA i PN.
Druk sprawozdania do pobrania – SPRAWOZDANIE 2016 (pdf), SPRAWOZDANIE 2016 (odt – edytowalny).

2. Wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych przez GKPiRPA na rok 2017.
Wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych przez GKPiRPA na rok 2017 należy składać do 30 września 2016 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pruszczu.
Rozpatrywane będą wnioski i sprawozdania składane na formularzu, który jest dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy i na stronie BiP – WNIOSEK i budżet_GKPiRPA 2017 (pdf), WNIOSEK i budżet_GKPiRPA 2017 (doc – edytowalny).

Zasady składania wniosków – ZASADY I WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ PROFILAKTYKI

Informacje

Rejestr zmian