Przetargi na terenie gminy

Parafia Rzymskokatolicka, p.w. Świętej Trójcy w Pruszczu, 86-120 Pruszcz, Plac Jana Pawła II 1, województwo kujawsko – pomorskie – 21.02.2020

zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert Elewacja Kościoła

Pismo – Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie o cenę – parafia Pruszcz

Parafia Rzymskokatolicka, p.w. Świętej Trójcy w Pruszczu, 86-120 Pruszcz, Plac Jana Pawła II 1, województwo kujawsko – pomorskie

Pismo – Zaproszenie do złożenia oferty

Renowacja elewacji – Kościół w Pruszczu

Spółka Komunalna BŁYSK Sp. z o.o.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz

SK Błysk Sp. z o.o. – SIWZ – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz

Informacja z sesji otwarcia ofert (2)

Unieważnienie

Gmina Pruszcz – wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz przewidzianych do dzierżawy w przetargu ustnym nieograniczonym – Cieleszyn

Ogłoszenie – ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów w Cieleszynie

Wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy – Cieleszyn

Spółka Komunalna BŁYSK Sp. z o.o.: Rozwój infrastruktury wodnej na terenie gminy Pruszcz poprzez przebudowę pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody w Topolnie i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Serock – Przebudowa przepompowni II stopnia SUW w Topolnie

Ogłoszenie nr 527701-N-2019 z dnia 2019-03-20 – Biuletyn Zamówień Publicznych

SIWZ z załącznikami – Przetarg SUW Topolno

Informacja z sesji otwarcia ofert Sp. BŁYSK na SUW w Topolnie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Spółka Komunalna Błysk – Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową wywrotką trójstronną i żurawiem hydraulicznym zamontowanym za kabina kierowcy

Informacja z sesji otwarcia ofert – BŁYSK zakup samochodu*
* – zmieniono informację, gdyż w poprzedniej wystąpił błąd pisarski

Ogłoszenie nr 619296-N-2018 z dnia 2018-09-19 – Biuletyn Zamówień Publicznych

SIWZ Samochód dla Spółki BŁYSK

 

OSP Łowinek – Zakup średniego wozu bojowego ratowniczo – gaśniczego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.1.2018 OSP Łowinek

Zakup średniego wozu bojowego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łowinek, gmina Pruszcz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – BZP

Odpowiedź na zapytanie 1 do SIWZ OSP Łowinek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian