Przetargi na terenie gminy

Spółka Komunalna Błysk – Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową wywrotką trójstronną i żurawiem hydraulicznym zamontowanym za kabina kierowcy

Informacja z sesji otwarcia ofert – BŁYSK zakup samochodu*
* – zmieniono informację, gdyż w poprzedniej wystąpił błąd pisarski

Ogłoszenie nr 619296-N-2018 z dnia 2018-09-19 – Biuletyn Zamówień Publicznych

SIWZ Samochód dla Spółki BŁYSK

 

OSP Łowinek – Zakup średniego wozu bojowego ratowniczo – gaśniczego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z sesji otwarcia ofert ZP.1.2018 OSP Łowinek
Zakup średniego wozu bojowego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łowinek, gmina Pruszcz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – BZP
Odpowiedź na zapytanie 1 do SIWZ OSP Łowinek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian