Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu 08:20 01-10-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej 08:16 01-10-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Przebudowa drogi gminnej nr 031174C – ul. Leśna w Łowinku na dł. 0,412 km 14:23 28-09-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz – 2014-2018 09:04 24-09-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku Przedszkola Gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, małą architekturą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 2/2 ark.2 obręb Pruszcz, gm. Pruszcz 13:39 22-09-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1267C (relacji: Wudzyn – Pruszcz) na Strudze Kotomierzyca w km 23+654, realizowana na terenie działki nr 18 w obrębie Łowin, gmina Pruszcz 12:41 22-09-2020 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Pruszcz 08:18 22-09-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 24.08.2016r., znak: ŚG-I-W.7322.86.2016, w zakresie punkt 1, podpunkt 2, punkt 2, 4, 9 tabeli oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy -Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: część 2 – Kontynuacja projektu budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km” 14:42 16-09-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenie zamkniętym – budowa kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV relacji PT Serock – RS Świekatowo wraz z traktem światłowodowym oraz osprzętem towarzyszącym, na działce nr ewid. 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz 16:38 15-09-2020 Artykuł Szczegóły
KURENDA Wójta Gminy Pruszcz dot. zmiany stawki za odpady 13:03 14-09-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 54 55 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>