Rozeznanie rynku cenowego dla zadania p.n.: „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz – montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Pruszczu” o mocy 10 kW.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian