Rozeznanie rynku – Zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie „sali doświadczania świata”, adaptacja pomieszczenia

Zaproszenie do złożenia oferty szacunkowej

Postępowanie unieważnione – brak ofert spełniających wymagania i możliwości Zamawiającego.

    • Nr przetargu -

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian