Rozeznanie rynku – zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Okrężna (o dł. 0,45 km)

Rozstrzygnięcie – Pruszcz ul. Okrężna

Rozeznanie rynku – zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Okrężna (o dł. 0,45 km)

    • Nr przetargu BUD.BIiB.7234.3.2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian