Spółka Komunalna Błysk Sp. z o.o. – Zapytanie ofertowe – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz”

zapytanie ofertowe

    • Nr przetargu 2/2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian