Sporządzenie dokumentacji – Programu Funkcjonalno użytkowego wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim oraz Analizą Efektywności Kosztowej budowy „przydomowych” oczyszczalni ścieków dla 5 budynków szkolnych oraz 3 budynków komunalnych

a. Zaproszenie oferta PFU OŚ

    • Nr przetargu -

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian