Przetargi

Nr przetargu Temat
BOŚiGK.602.2.2020 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pruszcz Szczegóły
- Sprzedaż samochodu ŻUK Szczegóły
2/2020 Spółka Komunalna Błysk Sp. z o.o. – Zapytanie ofertowe – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz” Szczegóły
- Sprzedaż samochodu FSO-WARSZAWA POLONEZ CARO Szczegóły
- Spółka Komunalna Błysk Sp. z o.o. – Zapytanie ofertowe – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz” Szczegóły
- Rozeznanie rynku – Pełnienie funkcji inspaktora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz Szczegóły
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej – świetlica wiejska Szczegóły
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej – świetlica wiejska Szczegóły
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej – roboty drogowe Szczegóły
- Sporządzenie dokumentacji – Programu Funkcjonalno użytkowego wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim oraz Analizą Efektywności Kosztowej budowy „przydomowych” oczyszczalni ścieków dla 5 budynków szkolnych oraz 3 budynków komunalnych Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »