Przetargi

Nr przetargu Temat
- Sprzedaż samochodu FSO-WARSZAWA POLONEZ CARO Szczegóły
- Rozeznanie rynku – Zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie „sali doświadczania świata”, adaptacja pomieszczenia Szczegóły
- Rozeznanie rynku – Zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie „sali doświadczania świata”, adaptacja pomieszczenia Szczegóły
- Zapytanie o cenę – wyposażenie – doposażenie pracowni przyrodniczych Szczegóły
- Sprzedaż samochodu FSO-WARSZAWA POLONEZ CARO Szczegóły
- Sprzedaż samochodu ŻUK Szczegóły
- Sprzedaż samochodu FSO-WARSZAWA POLONEZ CARO Szczegóły
BOŚiGK.602.2.2020 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pruszcz Szczegóły
- Sprzedaż samochodu ŻUK Szczegóły
2/2020 Spółka Komunalna Błysk Sp. z o.o. – Zapytanie ofertowe – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »