Przetargi

Nr przetargu Temat
BUD.BIiB.7011.2.2018 Zapytanie rynkowe o cenę – utwardzenie terenu na ulicy Zakątek w Pruszczu Szczegóły
- Zapytanie rynkowe o cenę na robotę budowlaną pn: „Budowa placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock” Szczegóły
- Zaproszenie do złożenia oferty – Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Pruszcz Szczegóły
BUD.BOŚiGK.6121.1.2018 Rozeznanie rynku – Urządzenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Okrężnej w Pruszczu Szczegóły
BUD.BOŚiGK.602.2.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz Szczegóły
- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla inwestycji pn.: Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock -Brzeźno o nr 031120C – Etap I od km 0+000 do km 1+620 Szczegóły
BUD.BIiB.7234.3.2018 Rozeznanie rynku – zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Okrężna (o dł. 0,45 km) Szczegóły
BUD.BIiB.7234.4.2018 Rozeznanie rynku – zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Słoneczna (o dł. 0,35 km) Szczegóły
ZP.271.3.2018 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C – Etap I od km 0+000 do km 1+620 Szczegóły
ZP.271.5.2017 Przetarg nieograniczony – Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu (ZP.271.5.2017) Szczegóły
« 1 2 3 4 »