Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
18.06.2019 03.07.2019 „Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140,82 do 1+484,13 w miejscowości Pruszcz” – ul. Równa – II przetarg Szczegóły
17.06.2019 28.06.2019 Przetarg na Koparkę do Gminnej Spółki Wodnej Pruszcz Szczegóły
14.06.2019 25.06.2019 Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych” Dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED Szczegóły
07.06.2019 18.06.2019 WIEM ROZUMIEM UMIEM – program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz” Dostawa: wyposażenie TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) Szczegóły
30.05.2019 14.06.2019 Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140,82 do 1+484,13 w miejscowości Pruszcz – ul. Równa Szczegóły
27.05.2019 11.06.2019 Remont drogi znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 4/140 obręb Luszkowo Szczegóły
22.05.2019 06.06.2019 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu Szczegóły
26.04.2019 14.05.2019 Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Pruszcz Szczegóły
04.04.2019 23.04.2019 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu Szczegóły
12.03.2019 26.03.2019 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu” – Etap I wyburzenie fragmentu istniejącego budynku Szczegóły
« 1 2 3 »