Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
23.01.2020 10.02.2020 Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C – ul. Jesionowa w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz Szczegóły
23.01.2020 10.02.2020 Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Szczegóły
10.12.2019 30.12.2019 Wymiana kotła CO do ogrzewania kompleksu budynków zaplecza i Hali Sportowej, Remizy OSP oraz Archiwum Szczegóły
05.12.2019 18.12.2019 Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej koparki kołowej o mocy 40-50 kW z osprzętem (lemiesz, łyżka koparkowa, wysięgnik jednoczęściowy, ramię łyżki, kosiarka bijakowa, łyżka kosząca) dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu Szczegóły
29.10.2019 14.11.2019 Ubezpieczenie mienia Gminy Pruszcz Szczegóły
29.10.2019 13.11.2019 Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł. 0,6 km Szczegóły
10.10.2019 28.10.2019 Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł. 0,6 km Szczegóły
16.09.2019 02.10.2019 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie Szczegóły
16.09.2019 07.10.2019 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz Szczegóły
23.08.2019 06.09.2019 Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych poprzez montaż opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED na istniejących słupach oświetleniowych Szczegóły
« 1 2 3 4 »