Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
26.02.2018 12.03.2018 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C – Etap I od km 0+000 do km 1+620 Szczegóły
19.01.2018 05.02.2018 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620 Szczegóły
16.01.2018 30.01.2018 Przebudowa drogi gminnej w Serocku, ul. Kolejowa Szczegóły
04.01.2018 31.12.2018 Plan zamówień publicznych na 2018 rok Szczegóły
14.12.2017 29.12.2017 Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
04.12.2017 08.12.2017 Remont drogi gminnej nr 031148C – ul. Lipowa w Pruszczu” – klasa drogi „D” – dojazdowa, KR 1 Szczegóły
15.11.2017 28.11.2017 Kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Szczegóły
31.10.2017 15.11.2017 Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz Szczegóły
02.10.2017 17.10.2017 II Przetarg nieograniczony – Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu Szczegóły
« »

Przetargi

Nr przetargu Temat
- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla inwestycji pn.: Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock -Brzeźno o nr 031120C – Etap I od km 0+000 do km 1+620 Szczegóły
BUD.BIiB.7234.3.2018 Rozeznanie rynku – zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Okrężna (o dł. 0,45 km) Szczegóły
BUD.BIiB.7234.4.2018 Rozeznanie rynku – zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Słoneczna (o dł. 0,35 km) Szczegóły
ZP.271.3.2018 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C – Etap I od km 0+000 do km 1+620 Szczegóły
ZP.271.5.2017 Przetarg nieograniczony – Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu (ZP.271.5.2017) Szczegóły
ZP.271.1.2017 Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz, ul. 3 Maja Szczegóły
« »