Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
19.02.2021 05.03.2021 Bieżące utrzymanie dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz Szczegóły
05.01.2021 05.01.2021 Zawiadomienie o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
15.12.2020 29.12.2020 Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
08.12.2020 23.12.2020 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej Szczegóły
03.12.2020 18.12.2020 Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice Szczegóły
27.11.2020 14.12.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 031125C – ul. Sportowa w Pruszczu Szczegóły
10.11.2020 25.11.2020 Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej Szczegóły
09.11.2020 23.11.2020 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu Szczegóły
04.11.2020 23.11.2020 Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pruszcz Szczegóły
09.10.2020 26.10.2020 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »