Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
02.10.2020 19.10.2020 Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej Szczegóły
16.09.2020 01.10.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 031174C – ul. Leśna w Łowinku na dł. 0,412 km Szczegóły
09.09.2020 25.09.2020 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu Szczegóły
09.09.2020 25.09.2020 Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej Szczegóły
24.08.2020 08.09.2020 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Pruszczu Szczegóły
16.07.2020 30.07.2020 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niewieścin Szczegóły
09.07.2020 23.07.2020 Budowa drogi gminnej nr 031115C – ul. Powst. Wlkp. w Serocku Szczegóły
17.04.2020 27.04.2020 Kredyt długoterminowy w wysokości 5 709 317,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2020 rok deficytu budżetowego (3 900 000,00 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (1 809 317,00 zł) Szczegóły
13.03.2020 30.03.2020 Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu – w zakresie oświetlenia zewnętrznego Szczegóły
12.02.2020 26.02.2020 Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »