Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie: Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna linii kolejowej 201.”

Urząd Marszałkowski – obwieszczenie o wszczęciu postepowania – warunki geologiczno-inżynierskie – linia kolejowa 201 (Maksymilianowo – Kościerzyna)

Informacje

Rejestr zmian