Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  • Status zamówienia Przed terminem składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Pruszcz
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 31.12.2018
  • Data składania ofert 31.12.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 31.12.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Pruszcz
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian