Wypłaty świadczeń

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+ w kasie Urzędu Gminy, w miesiącu grudniu, nastąpi od dnia 21 grudnia 2016 r. Wypłata świadczeń na konta bankowe będzie realizowana na bieżąco od 15 grudnia 2016 r.

Informacje

Rejestr zmian